W naszej placówce staramy się zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki do ich indywidualnego rozwoju. Dostosowujemy metody, formy nauczania i spędzania czasu do wieku dziecka. Rozwijamy możliwości i uzdolnienia dzieci poprzez prowadzenie:

- zajęć rytmicznych

- zajęć korekcyjno-ruchowych

- zajęć wychowawczo-dydaktycznych

- zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu

- zajęć plastycznych

- zajęć z języka angielskiego

- dodatkowych zajęć prowadzonych wg metody W. Sherborne, metody G. Domana i wiele innych,

- zajęć prowadzonych z wykorzystaniem chusty KLANZA

- zajęć z elementami pedagogiki Marii Montessori

- zajęcia logopedyczne,

- codzienne czytanie bajek i wierszyków

 

Ponadto gwarantujemy:

  • wysokiej jakości posiłki dostosowane do potrzeb małych dzieci,

  • kameralność, małe grupy,

  • wizyty specjalistów (logopeda, psycholog)

  • dogodne godziny otwarcia, żłobek jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach stałych 7.00 – 18.00,

  • konsultacje z kadrą żłobka,

  • stały kontakt rodzica z opiekunami,

  • zabawy na świeżym powietrzu.