Pomóż mi samemu to zrobić” - to znane hasło pedagogiki Marii Montessori.

Celem wychowania jest uniezależnienie dziecka od dorosłych, jego samodzielność oraz odpowiedzialność za siebie i otaczający świat. W tej metodzie podmiotem jest dziecko wraz z jego nieograniczonymi możliwościami. Dzieci uczą się poprzez zdobywanie doświadczeń, wykorzystywanie przygotowanych przez nauczyciela materiałów oraz eksperymentowanie. Jest to uczenie się w wolności, która ma swoje granice, zakreślone prawem do wolności innych osób.

Nie boimy się bałaganu organizując zabawy plastyczne – dzieci najczęściej pracują własnymi rączkami – ugniatają, mieszają, przesypują, lepią, wydzierają i chlapią do woli (zabawy wspomagające rozwój procesów integracji sensorycznej). Chętnie wykorzystujemy surowce wtórne – gazety, plastikowe kubki, tekturowe rolki itp., a także patyki, garnki.

Zachęcamy dzieci do kontaktu z książką. Półeczki z książkami umieszczone nisko, poduchy, przyjemny dywan, miły kocyk...  Kto oprze się słuchaniu bajek, wierszyków? Nauczy rymowanek i wyliczanek :)

Mali technicy i konstruktorzy mają do dyspozycji klocki małe i duże.

Kącik manipulacyjno-sensoryczny - ścianka manipulacyjna z zamocowanymi aplikacjami bawełnianymi. Rozwija dotyk, sprawność manualną dziecka, koordynację wzrokowo-ruchową oraz motorykę dłoni. Dziecko uczy się kolorów i kształtów. Bawi się przesuwając kształty po torach wzdłuż całej ścianki. Uwrażliwia swój dotyk badając fakturę kolorowych znaczków (gładką i chropowata), rozpoznaje co kryją w sobie wiszące kolorowe figury.

Dbamy by dzieci miały dużo ruchu w salach żłobka i na dworze. Chusta Klanzy, piłki i piłeczki, bawimy się przy muzyce, a nawet sami tworzymy orkiestrę za pomocą grzechotek i bębenków.

Pamiętamy jednak, że to dzieci są ekspertami w dziedzinie zabawy.

W czasie zabaw pamiętamy o bezpieczeństwie dzieci i posługujemy się wyłącznie bezpiecznymi i certyfikowanymi przedmiotami.

Do rozwoju inteligencji małego dziecka, posłużymy się metodą Glenna Domana. Inaczej określana mianem czytania globalnego. Doman wychodził bowiem z założenia, że im wcześniej rozpocznie się proces nauczania szkraba, tym będzie on efektywniejszy, szybszy i łatwiejszy, dlatego propagował ideę, by naukę czytania rozpocząć już w wieku niemowlęcym. Program nauki globalnego czytania Doman określał jako „zabawę w czytanie”. Przed rozpoczęciem nauki należy zadbać o wytworzenie atmosfery radości i entuzjazmu oraz o szybkie eksponowanie kolejno prezentowanych słów.


Swobodna zabawa dzieci to chwile dnia bardzo cenne. Naturalna forma aktywności maluszka, który poznaje wtedy najbliższe otoczenie. Lubi obserwować, ale najbardziej – doświadczać. Uważamy, że pozostawienie jemu wolności i wyboru czym, w jaki sposób i jak długo chce się zajmować wpłynie na jego samodzielność, poczucie własnej wartości i rozbudzi twórcze myślenie. Ten czas tworzy również okazje do budowania relacji z rówieśnikami i dorosłymi.

Rozpoczęcie nauki języka obcego w pierwszych siedmiu latach życia dziecka jest najkorzystniejszym okresem do nauki. W tym okresie dzieci zdecydowanie swobodniej radzą sobie z opanowaniem systemu fonologicznego, czyli dźwięczności języka. Ich organy wymowy są wciąż plastyczne, dzięki czemu pozwalają na łatwe przyswojenie akcentu, prawidłowej wymowy i intonacji języka obcego. To z kolei pozytywnie oddziałuje na umiejętności rozumienia ze słuchu. Dzieci szybko przyzwyczajają się do brzmienia języka i bez większego wysiłku rozumieją nauczyciela mówiącego np. po angielsku.

Sing & learn

Metoda pozwalająca na szybkie przyswojenie wielu zwrotów w danym języku. Podczas śpiewania piosenek dzieci z łatwością zapamiętują słowa oraz zwroty występujące w tekście utworów. Podczas pokazywania poszczególnych etapów piosenki dzieci także uczą się zastosowania nowych zwrotów i słów w życiu codziennym.

Zajęcia muzyczno-ruchowe dla najmłodszych oparte na metodzie E.E. Gordona, rozwijające wyobraźnię muzyczną waszych maluszków, pobudzające ich ruchową aktywność oraz świadomość własnego ciała. Rozbudzają aktywność słuchową i rytmiczną dzieci równocześnie wyciszając je i relaksując. Maluszki uczą się umiejętności aktywnego słuchania muzyki i wprowadzają je w świat dźwięków i rytmu, połączonych z zabawą.
 

Zajęcia umuzykalniające opierające się na metodzie wychowania muzycznego Carla Orffa, której głównym elementem jest śpiew i gra na prostych instrumentach perkusyjnych. Zajęcia mają na celu rozwijanie wrażliwości muzycznej i emocjonalnej, jak również wspomaganie rozwoju ruchowego poprzez wspólną zabawę przy muzyce klasycznej czy etnicznej. Poprzez wspólną zabawę maluszki rozwijają pamięć, uczą się współistnienia w grupie, ale też nabierają samodzielności i odwagi.

„Wszystkie przeżycia wczesnego wieku, wszystko co w dziecku zostanie obudzone i rozwinięte, pozostaje mu właściwie przez całe życie”. C. Orff
 

Metoda Pedagogiki Zabawy (KLANZA):

„POWIEDZ MI A ZAPOMNĘ, POKAŻ A ZAPAMIĘTAM,

POZWÓL WZIĄĆ UDZIAŁ A ZROZUMIEM”

Metoda ta powstała na bazie doświadczeń austriackich pedagogów i ich tzw. Spielpedagogik. Opiera się na rozumieniu terminu "zabawa" pojmowanego jako czynność dającą przyjemność, wyzwalającą kreatywność, zaspokajającą różne potrzeby, pozwalającą również na poznanie nowych wartości, zdobycie wiedzy, a także na budowanie odrębnego, fikcyjnego świata. Metoda ta zakłada, że każdy człowiek może rozwijać się przez całe życie. Dlatego podczas zajęć pedagog dąży do sytuacji edukacyjnych, w których każdy uczestnik może osiągnąć sukces, co buduje jego pozytywną samoocenę i poczucie własnej wartości.
 

W Naszym żłobku codziennie w ramach realizacji programu, maluszki:

 • uczą się podstawowej samoobsługi: posługiwanie się łyżką, kubkiem, korzystanie z nocnika, zakładanie bucików oraz mycie ząbków i rączek;

 • uczą się twórczego myślenia, kojarzenia, pamięci, mowy;

 • biorą udział w zabawach z elementami ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne;

 • kształtują nawyki grzecznościowe podczas obcowania z dorosłymi i rówieśnikami – dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję,

W Naszym żłobku dzieci mają prawo:

 • biegać, skakać, wspinać się, śmiać się, krzyczeć, płakać, mieć dobry i zły dzień, buntować się – wszystkie uczucia są dozwolone

 • do przytulania i noszenia na rękach

 • funkconowania wg własnego rytmu i etapu rozwoju

 • popełniania błędów

 • mówienia „nie”

 • przynosić zabawki i dzielić się nimi lub nie dzielić

 • uczestniczyć lub nie uczestniczyć w zajęciach proponowanych przez ciocie

 • być innym, niepowtarzalnym, jedynym w swoim rodzaju

 • wyrażać swoje emocje i uczucia tak by nie szkodzić innym, w każdy dostępny i bezpieczny sposób

Chcemy, aby w naszym żłobku dzieci czuły się bezpieczne i miały zapewnione komfortowe warunki do rozwoju, oraz by kojarzyły to miejsce jako drugi dom, w którym otaczają je przyjazne, wyrozumiałe i ciepłe osoby.